หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   รายงานการประชุม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ เมื่อ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒   27 พ.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านเป้า   เทศบาลตำบลบ้านเป้า ร่วมนำเสนอผลงาน ชุมชนปลอดขยะ ที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11   27 พ.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านเป้า   เปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลบ้านบัว   27 พ.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านเป้า   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป้า ได้รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกพร้อมกับพ่นหมอกควันและหยอดทรายปล่อยปลากำจัดลูกน้ำ    27 พ.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะตามวงรอบการใช้งานรถยนต์ราชการ (ทะเบียน กข- ๘๔๓๒ ชัยภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 พ.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านเป้า   กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตามบริบทชุมชนท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป้า   27 พ.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงเครื่องสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำดิบโรงกรอง น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 พ.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 พ.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเต่า   VTR นำเสนอข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านเต่า   27 พ.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเต่า   แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องางการเข้าระบบ ITA แก่บุคคลในหน่วยงาน สำหรับแบบวัดความรู้ผู็มีส่วนได้ส่วนเสียภายในขององค์กรและบุคคลภายนอก ภายในวันที่ 31 พ.ค.62   27 พ.ค. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 697
   
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org