หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านแท่น   งานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   20 ก.พ. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังชมภู   ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กองสวัสดิการสังคม เรื่อง คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 20 กุมภาพันธ์นี้   19 ก.พ. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   19 ก.พ. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง   19 ก.พ. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563   19 ก.พ. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   เทศบาลตำบลลาดใหญ่ รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม   19 ก.พ. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   เทศบาลตำบลลาดใหญ่ งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563   19 ก.พ. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   เทศบาลตำบลลาดใหญ่ รายละเอียด ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2563   19 ก.พ. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านเป้า   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง   19 ก.พ. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563   19 ก.พ. 2563 12
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 858
   
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org