หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 25 ต.ค. 61   25 ต.ค. 2561 123
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ วันที่ 25 ต.ค. 61   25 ต.ค. 2561 135
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   12 ต.ค. 2561 143
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 ต.ค. 61   11 ต.ค. 2561 155
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย    10 ต.ค. 2561 177
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน วันทีี่ 9 ตุุลาคม 2561   9 ต.ค. 2561 128
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 ต.ค. 61   4 ต.ค. 2561 121
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซืื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยายพาหนะและขนส่ง วันที่ 28 ก.ย. 61   28 ก.ย. 2561 127
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์แก้ไขประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 ก.ย. 61   26 ก.ย. 2561 124
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 ก.ย. 61   26 ก.ย. 2561 131
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 58
 
   
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org