หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ
www.cpmlocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ
“ ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่
มีช้างหลาย ดอกไม้งาม
ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม
พระใหญ่ทวารวดี ”
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถ.จ.

 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด กำหนดการจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศภายใต้ชื่อ "สร้างอนาคตไทย 2020" ใน 12 จังหวัดทั่วประเทศ  10 ต.ค. 2556 1048
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและเทศบาลเมืองชัยภูมิ  7 ต.ค. 2556 1646
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (แก้ไข)  7 ต.ค. 2556 2318
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งมติ ก.ท.จ.9-2556  7 ต.ค. 2556 1414
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือสำรวจผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับบริการขาเทียม  4 ต.ค. 2556 738
ข่าวประชาสัมพันธ์   วิทยุสื่อสารในราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถึงหัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกล่มงาน และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ จ.ชัยภูมิ  2 ต.ค. 2556 999
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ  2 ต.ค. 2556 2353
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเลือกกรรมการ ก.ท.ส. ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2552   30 ก.ย. 2556 743
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด ค่ารักษาพยาบาลของครูผู้ดูแลเด็ก  30 ก.ย. 2556 1238
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งการโอนเงินคืนสมาชิกค่าวารสารท้องถิ่นคืน  27 ก.ย. 2556 682
<< หน้าแรก...     93      94      95      96     (97)     98   
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2551