หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ
www.cpmlocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ
“ ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่
มีช้างหลาย ดอกไม้งาม
ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม
พระใหญ่ทวารวดี ”
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถ.จ.

 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564   2 มี.ค. 2564 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน  19 ก.พ. 2564 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   **ด่วนที่สุด** การตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 50 (13) (19) (23) (24) และ (25) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  19 ก.พ. 2564 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  19 ก.พ. 2564 145
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 และ การฝึกอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ. ศ. 2564  18 ก.พ. 2564 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการคัดเลือก การสอบคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  16 ก.พ. 2564 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   งดการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564  15 ก.พ. 2564 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   **ด่วนที่สุด** ขอให้เฝ้าระวังไฟไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  15 ก.พ. 2564 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564  11 ก.พ. 2564 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของจังหวัดชัยภูมิ  9 ก.พ. 2564 65
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 101
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2551