หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561   15 ส.ค. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561   15 ส.ค. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561   15 ส.ค. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร เจาะลึกภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างฯ   9 ส.ค. 2562 181
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่ิอจัดทำรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วงสองปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒   9 ส.ค. 2562 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   **ด่วนที่สุด** โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดชัยภูมิ   30 ก.ค. 2562 136
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒   25 ก.ค. 2562 335
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารประกอบการประชุม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒   25 ก.ค. 2562 176
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒   25 ก.ค. 2562 194
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   19 ก.ค. 2562 271
<< หน้าแรก...     6      7      8      9     (10)     11      12      13      14     ....หน้าสุดท้าย >> 90
 
   
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org