หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561   15 ส.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561   15 ส.ค. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร เจาะลึกภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างฯ   9 ส.ค. 2562 155
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่ิอจัดทำรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วงสองปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒   9 ส.ค. 2562 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   **ด่วนที่สุด** โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดชัยภูมิ   30 ก.ค. 2562 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒   25 ก.ค. 2562 307
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารประกอบการประชุม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒   25 ก.ค. 2562 157
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒   25 ก.ค. 2562 150
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   19 ก.ค. 2562 211
ข่าวประชาสัมพันธ์   **ด่วนที่สุด** แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   18 ก.ค. 2562 92
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 87
 
   
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org