หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ
www.cpmlocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ
“ ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่
มีช้างหลาย ดอกไม้งาม
ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม
พระใหญ่ทวารวดี ”
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถ.จ.

 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญประชุมการขับเคลื่อการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ   4 ส.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   **ด่วนที่สุด**เชิญประชุมรับฟังรายงานผลการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปองค์การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฉบับสมบูรณ์   23 ก.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2563   22 ก.ค. 2563 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564   22 ก.ค. 2563 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2563   21 ก.ค. 2563 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563   9 ก.ค. 2563 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   **ด่วนที่สุด** ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   8 ก.ค. 2563 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563   11 มิ.ย. 2563 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน พฤษภาคม 63   22 พ.ค. 2563 469
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563   13 พ.ค. 2563 61
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2551