หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ
www.cpmlocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ
“ ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่
มีช้างหลาย ดอกไม้งาม
ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม
พระใหญ่ทวารวดี ”
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถ.จ.

 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563  15 ก.ย. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   **ด่วนที่สุด** แบบสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Google Form  15 ก.ย. 2563 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \\\"จังหวัดสะอาด\\\" ระดับประเทศ  1 ก.ย. 2563 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   **ด่วนมาก** ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของกองการเลือกตั้ง  24 ส.ค. 2563 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานข้อมูลบุคลากรทาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้นข้าราชการครูหรือพนักงานครู)  21 ส.ค. 2563 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน สิงหาคม 2563  21 ส.ค. 2563 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอข้อมูลผู้บริหารท่องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น  18 ส.ค. 2563 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563  17 ส.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   **ด่วนที่สุด** ซักซ้อมแนวทางการจัดทำร่างข้อบัญญัติ/ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  7 ส.ค. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญประชุมการขับเคลื่อการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ  4 ส.ค. 2563 12
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 96
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2551