หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562   22 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลองประจำปี พ.ศ. 2562   22 ต.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง   10 ต.ค. 2562 385
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดชัยภูมิ   4 ต.ค. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562   3 ต.ค. 2562 302
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรียนเชิญร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4   3 ต.ค. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ Thailand Local Government summit 2019   27 ก.ย. 2562 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562   24 ก.ย. 2562 137
ข่าวประชาสัมพันธ์   **ด่วนที่สุด** ขยายเวลาการสมัครเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562   24 ก.ย. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน กันยายน 2562   24 ก.ย. 2562 95
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 85
 
   
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org