หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   **ด่วนที่สุด** ผลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2562   21 มี.ค. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มี.ค.62   19 มี.ค. 2562 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   18 มี.ค. 2562 103
ข่าวประชาสัมพันธ์   การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   13 มี.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมของ อปท.ในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจ \\\"เจ้าท่า\\\" ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456   13 มี.ค. 2562 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอบรมหลักสูตร\"การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน\"   6 มี.ค. 2562 114
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าประชุม   5 มี.ค. 2562 291
ข่าวประชาสัมพันธ์   **ด่วนที่สุด** แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562   27 ก.พ. 2562 165
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน ก.พ.62   20 ก.พ. 2562 115
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน มกราคม 2562   20 ก.พ. 2562 63
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 75
 
   
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org