ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ......  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 10.28 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 222 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org