หัวข้อ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น (เอกสารแนบตาม นส.ที่ ชย 0023.4/789 ลงวันที่ 26ก.ค.61)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 11.58 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 443 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org