แจ้งแก้ไขชื่อ "ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น "และขอให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าว  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2561 เวลา 09.43 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 172 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org