สล.ปชส.หลักสูตร\"นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์รุ่นที่ 76 ในระหวา่งวันที่19-23 ต.ค. 62  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2562 เวลา 13.35 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 118 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org