เลือกหมวดหนังสือ :
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวด 4 ,สวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก,ค่าวัสดุการศึกษาและทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็ก [ 27 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 1187 
 
การสนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 804 
 
รายงานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 886 
 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่าวัสดุการศึกษา,ทุนการศึกษาผดด.,ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำและโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมตั้งด่านตรวจ) [ 21 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 1093 
 
แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม) [ 20 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 1204 
 
สำรวจข้อมูลจำนวนผู้ดูแลเด็ก และซักซ้อมการปฏิบัติ [ 19 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 1364 
 
<< หน้าแรก...     465      466      467      468     (469)     470      471      472      473     ....หน้าสุดท้าย >> 572
 
 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org