หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ
www.cpmlocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ
" กำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า
ปรางค์กู่เป็นสง่า ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ
สมบูรณ์ป่าเขาสรรพสัตว์ เด่นชัดลายผ้าไหม
ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี"
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 92 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 22 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. (ทต. และ อบต.) [ 22 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 77 
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 10/2564 [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 53 
การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2565 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและผู้ปฏิบัติงานในหน่อวยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 718 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 923
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2551