*ด่วนที่สุด* สำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2563 เวลา 10.21 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 149 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org