ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้แก่อปท.ที่ได้รับการจัดสรรงปม.2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เทศบาลและอบต.)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ม.ค. 2563 เวลา 12.13 น. โดย วรรณไชย อุทัยชัย

ผู้เข้าชม 191 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org