**ด่วนที่สุด**การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2562 เวลา 13.52 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 69 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org