เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในระบบ e-plan  
 

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในระบบ e-plan

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 10.11 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 85 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org