**ด่วนที่สุด**โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2562 เวลา 11.46 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 38 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org