**ด่วนที่สุด**การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจําปี ๒๕๖3 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ย. 2562 เวลา 16.40 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 31 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org