**ด่วนที่สุด**มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 “กองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม”ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ส.ค. 2562 เวลา 17.07 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org