รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนท้องถิ่น งวดที่ ๓ ผ่านระบบข้อมูลกลาง (INFO)  
 

ด่วนที่สุด  การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  งวดที่ 3 ผ่าระบบข้อมูลกลาง (INFO)

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 10.47 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 103 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org