ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smat Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 08.45 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 118 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org