การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วสยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 2562 เป็นวันหยุดราชการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2562 เวลา 17.21 น. โดย วรรณไชย อุทัยชัย

ผู้เข้าชม 21 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org