แจ้งผลการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

เรื่อง  การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ( GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 13.00 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org