ขอเชิญร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 

ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 14.42 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 56 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org