**ด่วนที่สุด**ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใหการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎกระทรวง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2562 เวลา 09.36 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 21 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org