***ด่วนที่สุด***การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน- มิถุนายน 2562)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 09.53 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 38 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org