ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 09.44 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org