การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางบพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งว่าง  
 

การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางบพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งว่าง

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มี.ค. 2562 เวลา 13.41 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 70 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org