***ด่วนที่สุด*** การก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2562 เวลา 09.27 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 45 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org