เรื่อง เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท)  
 

เรื่อง  เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท)

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.พ. 2562 เวลา 15.49 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 86 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org