*ด่วนที่สุด* การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2562 เวลา 13.12 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 55 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org