ด่วนที่สุด รายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ผ่านระบบข้อมมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO)  
 

ด่วนมาก เรื่องรายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) งวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 16.22 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 99 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org