แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภ
 
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 12-2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561  
 

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 12-2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 08.28 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 484 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org