หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณพ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 16.22 น. โดย วรรณไชย อุทัยชัย

ผู้เข้าชม 90 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org