**ด่วนที่สุด** การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ย. 2561 เวลา 15.34 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 109 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org