**ด่วนที่สุด จัดส่ง Username และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ ITAS  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2561 เวลา 09.56 น. โดย สันติ ตั้งใจ

ผู้เข้าชม 243 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org