***ด่วนที่สุด*** การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
แบบคำขอลงทะเบียน
ตัวอย่างประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อฯ
หนังสือมอบอำนาจ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ต.ค. 2561 เวลา 11.40 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 175 ท่าน

 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org