ด่วนที่สุด เรื่อง การยกระดับและการพัฒนาการท่อเงที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจตลาดประชารัฐปลอดภัยท้องถิ่นสุขใจ  
 

ด่วนที่สุด เรื่อง  การยกระดับ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาตลาดประชารัฐสุขใจสู่ตลาดประชารัฐปลอดภัยท้องถิ่นสุขใจ

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ต.ค. 2561 เวลา 10.03 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 117 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org