โครงการอบรมเพื่อทำความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พงศ.2553(ฉบับแก้ไขใหม่)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 พ.ย. 2553 เวลา 12.10 น. โดย วรรณไชย อุทัยชัย

ผู้เข้าชม 1376 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org