***ด่วนที่่สุด*** ซักซ้อมการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ - ส่ง เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ส.ค. 2561 เวลา 13.43 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 106 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org