ด่วนที่สุด เรื่อง ปรัปบรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)  
 

ด่วนที่สุด เรื่่อง ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 11.14 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 297 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org