***ด่วนที่สุด*** การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ((School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (Child development Center Information System : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2561 เวลา 14.46 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 199 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org