รุ่น 1 ถึง 7
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภา อบต. รุ่น 1 - 7  
 

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้มีมาตรฐานเดียวกันกับการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมและได้จัดทำรายละเอียดการฝึกอบรมในแต่ละรุ่นตามแผนการฝึกอบรมที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2552 เวลา 14.01 น. โดย ธนภูมิ ไชยประสิทธิ์

ผู้เข้าชม 1630 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org