โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” พุทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) (Traning program for Administration of School Curriculum : Basic Education Curriculum)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2562 เวลา 14.44 น. โดย ศุภกร ขยันตรวจ

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org