หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว      20 ก.ค. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลาดใหญ่   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2561   20 ก.ค. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลาดใหญ่   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2561   20 ก.ค. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ   ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท ของ GRIPS จำนวน 2 หลักสูตร   19 ก.ค. 2561 44
ข่าวกิจกรรม อบต.ส้มป่อย   การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่1)พ.ศ.2561   18 ก.ค. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลาดใหญ่   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาดจุ ๑๐ ลบ.ม. (บริเวณถังน้ำข้างบ่อบาดาล รพช.เดิม)    18 ก.ค. 2561 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาฝาย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการปลูกพืชปรับปรุงบำรุงดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ค. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ   การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น   17 ก.ค. 2561 58
ข่าวกิจกรรม สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ   สถจ.ชัยภูมิจัดประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยจังหวัด   17 ก.ค. 2561 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ   ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง วันที่ 17 ก.ค. 2561   17 ก.ค. 2561 20
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 526
   
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org