หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท ของ GRIPS จำนวน 2 หลักสูตร   19 ก.ค. 2561 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น   17 ก.ค. 2561 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม จากห้องประชุมแคนา ร้านอาหารโสเจ๊งเป็นห้องนิเวศรัตน์ โรงแรมเลิศนิมิตร   17 ก.ค. 2561 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปีระจำปี 2561   16 ก.ค. 2561 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะกรการแสดงและสื่อใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทน 4.0"   13 ก.ค. 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร   13 ก.ค. 2561 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการสัมนาเรื่อง "การบริหารงานสาธารณะในระดับเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา"   13 ก.ค. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงต่างประเทศได้ส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษประจำเดือนก.ค.-ธ.ค. 2561   13 ก.ค. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปรายงานการเดินทางไปต่างประเทศของนางประภัสสร ศิริแสงชัยกุล ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13-17 พ.ค. 2561   13 ก.ค. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปราบงานการเดินทางไปต่างประเทศของนายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา และนายเกษม ทองรอด ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15-18 พ.ค. 2561   13 ก.ค. 2561 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 67
 
   
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org