หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลสอบสัมภาษณ์และทดสอบ การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถของ สถจ.ชัยภูมิ ปี 2562   16 ม.ค. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย(จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ.2562   15 ม.ค. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น/ประธานสภา/เลขานุการสภา/สมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ   26 ธ.ค. 2561 190
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบรายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562   17 ม.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และทดสอบตำแหน่งพนักงานขับรถ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562   14 ม.ค. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เพจ\"การเลือกตั้ง\"   8 ม.ค. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน ม.ค.2562   7 ม.ค. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ส่งไฟล์ E-book โครงการ\"ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ\"   4 ม.ค. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร \"แนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบเบิกจ่าย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 พรบ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 และการปฏิบัติตามระเบียบเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมการเบิกค่าเช่า   4 ม.ค. 2562 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   **ด่วนที่สุด** การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562   2 ม.ค. 2562 26
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 72
 
   
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org