หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การคัดเลือก \"จิตอาสาดีเด่น : พลังความดีเพื่อแผ่นดิน\"   19 พ.ย. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงานขับรถ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   16 พ.ย. 2561 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่   6 พ.ย. 2561 142
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอส่งรายงานการศึกษารูปแบบการทุจริต   6 พ.ย. 2561 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   กรมพละศึกษา เชิญชวนให้จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม ผู้ตัดสินกีฬา ประจำปี 2562    6 พ.ย. 2561 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   บ.โอโฮโน่ จำกัด มีความประสงค์รับซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านท้องถิ่น รวมถึงสินค้า OTOP    6 พ.ย. 2561 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน   6 พ.ย. 2561 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักสูตรผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ให้กับ อปท. ในพื้นที่   6 พ.ย. 2561 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ****ด่วนที่สุด การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562   2 พ.ย. 2561 178
ข่าวประชาสัมพันธ์   การดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ตามมาตรา 34/1 แห่ง พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535   30 ต.ค. 2561 78
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 71
 
   
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org