หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้     1 พ.ย. 2556 397
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือสำรวจผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับขาเทียม     30 ต.ค. 2556 255
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคา ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556     30 ต.ค. 2556 236
ข่าวประชาสัมพันธ์   *ด่วนที่สุด* การจัดฝึกอบรบ/สัมมนาเกี่ยวกับ "แผนและแนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายสถานศึกษาในสังกัด อปท."     30 ต.ค. 2556 424
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี     29 ต.ค. 2556 364
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2557     29 ต.ค. 2556 485
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคา ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556     24 ต.ค. 2556 250
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานข้อมูลอัตรากำลังของอปท.ส่งภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556     18 ต.ค. 2556 773
ข่าวประชาสัมพันธ์   การกรอกข้อมูลแผนอัตรากำลัง 3 ปี     18 ต.ค. 2556 1159
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตร และแผนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น" ประจำปี 2556     17 ต.ค. 2556 588
 
  << หน้าแรก... [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] ....หน้าสุดท้าย >> [55]  
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org