หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558 - 2560) ส่ง 22 มี.ค.59     10 มี.ค. 2559 1040
ข่าวประชาสัมพันธ์   ซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)     10 มี.ค. 2559 751
ข่าวประชาสัมพันธ์   ซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)     10 มี.ค. 2559 197
ประกาศสอบราคา   ประกาศสอบราคา     10 มี.ค. 2559 308
ประกาศสอบราคา   ประกาศสอบราคา      1 มี.ค. 2559 241
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมืออนุมัติข้อมูลในโปรแกรมลงทะเบียนบุคลากร     25 ก.พ. 2559 940
ประกาศสอบราคา   ประกาศสอบราคา     24 ก.พ. 2559 321
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมสัมมนาชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ ตามโครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง     17 ก.พ. 2559 932
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญประชุมตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี     17 ก.พ. 2559 686
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมสัมมนาชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ ตามโครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระบบจำแนกตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถ่ิน จากระบบซีเป็นระบบแท่ง     16 ก.พ. 2559 1098
 
  << หน้าแรก... [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] ....หน้าสุดท้าย >> [81]  
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org