หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคา ทต.ชีลอง ลงวันที่ 3 มกราคม 2556     4 ม.ค. 2556 396
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคา ทต.หนองบัวระเหว ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555     28 ธ.ค. 2555 456
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (งบดำเนินงาน)     28 ธ.ค. 2555 316
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคา ทต.หนองบัวระเหว วันที่ 28 ธันวาคม 2555     28 ธ.ค. 2555 390
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคา อบต.ห้วยไร่     25 ธ.ค. 2555 387
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคา ทต.หนองบัวระเหว     25 ธ.ค. 2555 340
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ ทต.ชีลอง วันที่ 25 ธันวาคม 2555     25 ธ.ค. 2555 346
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคา อบต.กุดชุมแสง ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2555     24 ธ.ค. 2555 388
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2555     24 ธ.ค. 2555 314
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าเสนิราคา ทต.หนองบัวระเหว     24 ธ.ค. 2555 279
 
  << หน้าแรก... [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]  
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org