ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิประชุมร่วมกับนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่หอพัก ทต.แก้งคร้อ พร้อมลงตรวจแนะนำการปฏิบัติแก่เจ้าของและผู้จัดการหอพักในพื้นที่ [ 21 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 43
 


 
สถจ.ชัยภูมิจัดประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยจังหวัด [ 17 ก.ค. 2561 ]  
อ่าน: 59
 


 
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย [ 28 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 80
 
 
         


 
ทถ.จ.ชัยภูมิเป็นประธานกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุขระดับจังหวัด [ 28 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 65
 


 
ทถ.จ.ชัยภูมิ เป็นประธานคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ดีมีสุข [ 26 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 72
 


 
สถจ.ชัยภูมิ ร่วมปลูกต้นไม้ ณ ป่าโล่ใหญ่ อช.ตาดโตน ตามโครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ [ 25 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 99
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 58
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org